wtorek, 19 lutego 2019

Petycja do MEN


Pomyślałem, że wystarczy na dzisiaj wpisów na FB i pomęczę trochę MEN. I napisałem petycję.
Treść poniżej, wyraziłem zgodę na publikację, więc będą musieli zgodnie z ustawą upublicznić tę petycję na swojej stronie. Ciekawe czy będzie można dawać temu wpisowi lajki?
---------------
Wyrażam zgodę na umieszczenie mojej petycji na stronach Ministerstwa Edukacji,
wraz z podaniem mojego imienia i nazwiska.

Petycja do Ministerstwa Edukacji.

Obecna sytuacja ósmoklasistów ze szkół podstawowych i trzecioklasistów z gimnazjów, uwypukliła problem systemu edukacyjnego, jakim jest średnia wszystkich ocen będąca czynnikiem klasyfikującym.
Oczywiście wcześniej także miał miejsce problem gonitwy za średnią, ale w obecnej sytuacji przybrał on niepokojącą formę.

Proponuję likwidację średniej wszystkich ocen jako czynnika wpływającego na klasyfikację ucznia, na każdym etapie edukacji, oraz podczas przyznawania nagród typu Nagroda Prezydenta, Nagroda Ministra itd. W zamian, w procesie rekrutacji na kolejne progi, proponuję wprowadzenie średniej ocen przedmiotów tematycznych w liczbie dwóch, trzech.
Dla przykładu, np. na kierunek w liceum matematyczno-fizyczny, byłaby brana wyłącznie ocena z matematyki i fizyki, na kierunek humanistyczny z języka polskiego i historii, na biologiczno-chemiczny ocena z biologii i chemii itd.

Dodatkowo, proszę rozpatrzyć wprowadzenie centralnego zakazu budowania rankingów szkół, które bazują właśnie na średniej ocen z matury lub ocen ze świadectw absolwentów.
Budują one niepotrzebne napięcie społeczne i presję na dzieciach wywoływaną przez ambitnych rodziców.

I mi i Państwu zapewne zależy, na zrównoważonym rozwoju uczniów, bez zbędnego napięcia i presji. Likwidacja średniej wszystkich ocen jako czynnika klasyfikującego, na pewno się do tego przyczyni.

Mimo, że składam niniejszą petycję jako osoba fizyczna, jest to petycja środowiskowa grupy Szkoła Minimalna z Facebooka, zrzeszającej wiele tysięcy osób zainteresowanych zmianami w polskiej edukacji, w celu poprawy sytuacji ucznia.

Liczę na szybkie wprowadzenie powyższych zmian, jeszcze przed okresem rekrutacji do szkół średnich w 2019 roku.

Z poważaniem
Marcin Stiburski